Opiekuńcze Skrzydła Dołącz

Opiekuńcze Skrzydła to program, w którym opiekun poprzez działania fundacji, zapewnia konkretnemu dziecku codzienną opiekę wychowawczą, wsparcie w edukacji, rozwój jego osobistych pasji, dobry start w dalsze życie!

Jak działa program Opiekuńcze Skrzydła?
Programem są objęte dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz młodzież od 12 roku życia, które są podopiecznymi dwóch dziennych domów prowadzonych przez Fundację. Poprzez regularne wsparcie finansowe działalności Fundacji, możemy zapewnić kompleksową i stałą pomoc dzieciom i młodzieży. W rodzinnych domach dzieci nie mają możliwości w pełni rozwinąć skrzydeł, otrzymać odpowiedniego wsparcia rozwojowego. Rodziny podopiecznych zmagają się z niedostatecznymi warunkami bytowymi, problemami różnego rodzaju uzależnień oraz innymi dysfunkcjami. Konsekwencją tego są opóźnienia rozwojowe i edukacyjne dzieci.

Dzięki działalności Fundacji, dzieci oraz młodzież uczą się życia z drugim człowiekiem opartym na wzajemnym szacunku, bliskości, właściwej komunikacji.  Zyskują inne spojrzenie na świat, nabywają poczucia własnej wartości. Zaczynają dostrzegać potrzeby innych i uczą się budować relacje. Z miejsca kradną serca innych – ich dziecięca szczerość, otwartość serc, autentyczność i barwne, pełne różnych kolorów osobowości wypełniają fundacyjne domy.

 Jak wziąć udział w programie? 

Mając na względzie zadeklarowaną kwotę jak również inne Państwa preferencje, prześlemy dane dziecka oraz jego fotografię. Raz w miesiącu wysyłamy  informacje o rozwoju wychowanka, jego codzienności i zmianach jakie zachodzą w jego życiu. Możliwość obserwowania tej drogi i świadomość, że dzięki tej pomocy życie konkretnego dziecka zmienia się na lepsze, daje olbrzymią radość i satysfakcję.

Kto może wziąć dziecko pod swoje Opiekuńcze Skrzydła?
Każdy, kto wierzy, że pomaganie jest proste! I kto chce zobaczyć jak rzeczywistość konkretnego dziecka dzięki jego pomocy zmienia się na dużo lepszą. Do programu może przystąpić: osoba indywidualna, firma, uczelnia, szkoła, cała klasa, rodzina, klub i stowarzyszenie i inne instytucje.

Jakie są koszty opiekowania się jednym dzieckiem?

  • Minimalny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 500 zł.
  • Uczestnik programu deklaruje comiesięczną wpłatę kwoty na konto Fundacji, przez okres minimum 1 roku.
  • Wpłat należy dokonać na konto: 36 2490 0005 0000 4500 4510 9483

Za tę kwotę Fundacja zapewnia dzieciom i młodzieży wsparcie edukacyjne oraz opiekę wykwalifikowanych pedagogów.  Troszczy się o zaspokojenie emocjonalnych i rozwojowych potrzeb dzieci. Zapewnia codzienną opiekę wychowawczą w fundacyjnym domu, domowe obiady i inne pyszności, ubrania, książki, przybory szkolne. Fundacja obejmuje również edukację i rozwój kulturalny, podopieczne dzieci korzystają z warsztatów rozwijających ich umiejętności społeczne, potrzebnych korepetycji i zajęć umożliwiających rozwój ich indywidualnych pasji. Fundacja troszczy się także o odpoczynek dzieci zapewniając im wycieczki lokalne, wakacje letnie oraz zimowe. Poprzez te działania dzieci otrzymują w fundacyjnym domu poczucie bezpieczeństwa, zyskują wiarę w siebie i zdolność do kreowania marzeń oraz ich realizacji.

Jeśli chcesz zaopiekować się dzieckiem zadzwoń do nas tel. (22) 610 28 55  lub wyślij e-mail: fundacja@opiekunczeskrzydla.pl.