Nagrody

Za pracę na rzecz dzieci i młodzieży otrzymaliśmy wiele prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego , Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Im. Św. Brata Alberta, Fundacji Dzieci Niczyje, Order Uśmiechu.