NASZE DZIAŁANIA

Ikona przedstawiająca grupę bawiących się dzieci

Dom Św. Mikołaja otacza opieką 16 dzieci w wieku 7-12 lat, pochodzących z ubogich i dysfunkcyjnych, praskich rodzin. Ideą domu Św. Mikołaja jest wyrównywanie szans edukacyjnych, wychowawczych, emocjonalnych i społecznych. Stworzyliśmy dla dzieci Dom, w którym mogą czuć się bezpieczne i szczęśliwe, odkrywają pasje i zainteresowania, uczą się różnych form spędzania wolnego czasu, nadrabiają zaległości rozwojowe, podwyższają swoją samoocenę. Dzięki stworzeniu ciepłej i domowej atmosfery oraz codziennemu wsparciu wykwalifikowanych pedagogów, dzieci zyskują pewność siebie oraz wiarę w swoje możliwości. Dom Św. Mikołaja oczekuje na swoich domowników codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00- 19:00.

Chcesz wspierać dzieci z Domu św. Mikołaja?

Masz możliwość zorganizowania dla dzieci warsztatów, zajęć, atrakcji? Napisz do wychowawcy : m.czarnecka@fundacjajoannyradziwill.pl

Ikona przedstawiająca grupę młodzieży

Dom Pawła jest domem dla 18 młodzieży od 12 roku życia. Ideą domu jest stworzenie bezpiecznego, domowego zacisza, w którym młodzież rozwija się, poznaje świat, odkrywa siebie, nawiązuje przyjaźnie między sobą, wolontariuszami i wychowawcami. Młodzież uczestniczy w rajdach rowerowych, biwakach, wyprawach wspinaczkowych, kajakowych, spotkaniach filmowych, zajęciach edukacyjnych, jak również codziennie dba o dom i potrafi samodzielnie przygotować obiad dla całej drużyny Pawłowców. Owocem ciepła, przyjaźni i życzliwości pedagogów oraz konsekwentnego oddziaływania wychowawczego są wielkie zmiany naszych podopiecznych w ich funkcjonowaniu społecznym: młodzież staje się coraz bardziej samodzielna, ufna, otwarta oraz przepełniona pasją i zainteresowaniami. Uczestnikami Domu Pawła są absolwenci Domu Św. Mikołaja. Dom Pawła oczekuje na swoich domowników codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-19:00.

Chcesz wspierać dzieci z Domu Pawła?

Masz możliwość zorganizowania dla dzieci warsztatów, zajęć, atrakcji?
Napisz do wychowawcy:  l.zbroszczyk@fundacjajoannyradziwill.pl

Ikona przedstawiająca mamy dzieci z Fundacji

Program kierowany jest do matek dzieci regularnie korzystających ze wsparcia Fundacji. Pracując kompleksowo z całymi rodzinami, mamy większy wpływ na najmłodszych podopiecznych. Odpowiednie wsparcie emocjonalne, społeczne i psychologiczne rodziców, będzie miało bezpośredni wpływ na jakość życia ich dzieci. Spotkania dla mam mają na celu integracje i wsłuchanie się w potrzeby matek jak i otwarcie ich na kulturę poprzez wyjścia do ośrodków kultury, muzeów, kin znajdujących się w ich okolicy czyli na Pradze Południe. Celem naszych spotkań jest również uruchomienie niezależności kobiet, ukazania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, sposobów radzenia sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach życiowych jakie codziennie spotykają na swojej drodze. Poprzez te spotkania chcemy również polepszyć komunikację między wychowawcą a dzieckiem. Spotkania prowadzone są przez wolontariuszki.

Chcesz wspierać Mamy?

Masz możliwość zorganizowania dla matek warsztatów, zajęć, atrakcji?
Napisz do nas: fundacja@fundacjajoannyradziwill.pl

Ikona przedstawiająca bawiące się starsze osoby

Raz w tygodniu w Fundacji organizowane są spotkania dla starszych, samotnych osób, które mają ochotę spędzić czas w towarzystwie innych, porozmawiać oraz wziąć udział w warsztatach i spotkaniach tematycznych. Z radością obserwujemy emocje, jakie towarzyszą spotkaniom, zawiązywanie się przyjaźni oraz otwieranie się na to co nowe.

Chcesz wspierać Bawialnię?

Masz możliwość by zorganizować ciekawe spotkanie, warsztaty, atrakcji dla osób Dorosłych? Skontaktuj się z nami: z.radziwill@fundacjajoannyradziwill@.pl

Ikona przedstawiająca dzieci i ludzi starszych spędzających czas razem

Projekt zrealizowany w latach 2018-2019. „Tandem” to pilotaż działań mentoringowych opartych o partnerską relację dwóch pokoleń. W projekcie wzięło udział 8 mentorów w wieku 55+, które przez pół roku spotkań dzieliły się swoją pasją, zainteresowaniami, wolnym czasem, z młodszym pokoleniem, na zasadzie regularnych spotkań 1 na 1: osoba 55+ i dziecko w wieku 8-13 lat. Mentoring opierał się na wolontarystycznym zaangażowaniu osoby 55+.

Pilotaż projektu „Tandem. Mentoring 55+” prowadzony był przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”,we współpracy zFundacją Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła oraz ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK prowadzącym „Szkołę z Pasją” w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Pobierz podręcznik (kliknij).

Więcej informacji o projekcie: