NASZE domy

0

fundacyjne domy

0

podopiecznych dzieci

0

godzin rocznie spędzonych z każdym dzieckiem

Ikona przedstawiająca grupę bawiących się dzieci

Dom Św. Mikołaja otacza opieką 15 dzieci w wieku 7-12 lat, pochodzących z ubogich i dysfunkcyjnych, praskich rodzin. Ideą domu Św. Mikołaja jest wyrównywanie szans edukacyjnych, wychowawczych, emocjonalnych i społecznych. Stworzyliśmy dla dzieci Dom, w którym mogą czuć się bezpieczne i szczęśliwe, odkrywają pasje i zainteresowania, uczą się różnych form spędzania wolnego czasu, nadrabiają zaległości rozwojowe, podwyższają swoją samoocenę. Dzięki stworzeniu ciepłej i domowej atmosfery oraz codziennemu wsparciu wykwalifikowanych pedagogów, dzieci zyskują pewność siebie oraz wiarę w swoje możliwości. Dom Św. Mikołaja oczekuje na swoich domowników codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00- 19:00.

Chcesz wspierać dzieci z Domu św. Mikołaja?

Masz możliwość zorganizowania dla dzieci warsztatów, zajęć, atrakcji? Napisz do wychowawcy : l.myronchuk@fundacjajoannyradziwill.pl, p.nowaczewska@fundacjajoannyradziwill.pl

Ikona przedstawiająca grupę młodzieży

Dom Pawła jest domem dla 10 młodych osób od 12 roku życia. Ideą domu jest stworzenie bezpiecznego, domowego zacisza, w którym młodzież rozwija się, poznaje świat, odkrywa siebie, nawiązuje przyjaźnie między sobą, wolontariuszami i wychowawcami. Młodzież uczestniczy w rajdach rowerowych, biwakach, wyprawach wspinaczkowych, kajakowych, spotkaniach filmowych, zajęciach edukacyjnych, jak również codziennie dba o dom i potrafi samodzielnie przygotować obiad dla całej drużyny Pawłowców. Owocem ciepła, przyjaźni i życzliwości pedagogów oraz konsekwentnego oddziaływania wychowawczego są wielkie zmiany naszych podopiecznych w ich funkcjonowaniu społecznym: młodzież staje się coraz bardziej samodzielna, ufna, otwarta oraz przepełniona pasją i zainteresowaniami. Uczestnikami Domu Pawła są absolwenci Domu Św. Mikołaja. Dom Pawła oczekuje na swoich domowników codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-19:00.

Chcesz wspierać dzieci z Domu Pawła?

Masz możliwość zorganizowania dla dzieci warsztatów, zajęć, atrakcji?
Napisz do wychowawcy:  j.grycuk@fundacjajoannyradziwill.pl

DOM MARYSI w Kamionce (woj. lubelskie)

To już drugi rejon Polski, w którym zajmujemy się pomocą dzieciom i rodzinom znajdującym się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Nawiązaliśmy kontakt z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, zarządcami wsi, lokalnymi placówkami edukacyjnymi i pomocowymi, aby trafić do najbardziej potrzebujących osób. Aktualnie już 15 dzieci przychodzi do Domu Marysi od poniedziałku do piątku, otrzymując regularną pomoc i codzienne wsparcie we wszystkich sprawach.
Poznajemy świat dzieci z Kamionki, to co dla nich ważne i jak możemy im wspierająco towarzyszyć w tym co trudne. Cieszymy się, że możemy tworzyć dla nich dom, bo wiemy jak bardzo nas potrzebują!

Chcesz wspierać dzieci z Kamionki?

 

Masz możliwość zorganizowania dla dzieci warsztatów, zajęć, atrakcji?
Napisz do wychowawcy:  m.czezyk@fundacjajoannyradziwill.pl

DOM MATEUSZA w Milanówku (woj. mazowieckie)

To już trzeci Dom, w którym zajmujemy się pomocą dzieciom i rodzinom znajdującym się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Filia w Milanówku istnieje po to, aby zapewnić dzieciom, młodzieży i osobom starszym bezpieczne, godne i szczęśliwe życie. To miejsce, gdzie dzieci mogą w spokoju odrobić lekcje i się pobawić, ale też uczestniczyć w zajęciach psychologicznych i ogólnorozwojowych. Aktualnie 10 dzieci przychodzi od poniedziałku do piątku, otrzymując regularną pomoc i codzienne wsparcie we wszystkich sprawach. Dom ten to bezpieczne miejsce pełne miłości, ciepła i opieki dla dzieci w wieku 7-10 lat z potrzebujących rodzin z Milanówka i okolic.

Chcesz wspierać dzieci z Milanówka? 

Masz możliwość zorganizowania dla dzieci warsztatów, zajęć, atrakcji?
Napisz do wychowawcy:  a.lis@fundacjajoannyradziwill.pl