Pomagamy dzieciom, które z powodów społecznych i finansowych nie mogą liczyć na wsparcie swoich opiekunów.

Realizacja celów statutowych, wspieranie indywidualnych pasji dzieci, wyżywienie.

Działania pomocowe dla osób w kryzysie uchodźczym z Ukrainy

Opłaty związane z utrzymaniem domów wsparcia: opłaty za czynsz, wodę, energię.

Pomoc prawna, psychologiczna oraz inne specjalistyczne działania na rzecz dzieci.