You are currently viewing Poszukiwany wychowawca do pracy z młodzieżą

Poszukiwany wychowawca do pracy z młodzieżą

Poszukujemy wychowawcę-mentora, który będzie towarzyszył, wspierał i inspirował grupę młodzieży w wieku 12- 17 lat do rozwoju i nowych wyzwań.

Jako organizacja wspieramy dzieci i młodzież pochodzące z rodzin o niskim statusie materialnym i trudnej sytuacji życiowej prowadząc dla nich dzienne domy wsparcia- świetlice socjoterapeutyczne. Wyrównujemy szanse edukacyjne, wychowawcze, emocjonalne i społeczne dzieci i młodzieży.

Jeżeli razem z nami chcesz tworzyć bezpieczne miejsce, pełne akceptacji i tolerancji – dołącz do naszego zespołu:

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowo-wieczornych, w godz. 14:00 – 20:00. Do najważniejszych obowiązków osoby na stanowisku wychowawcy będzie należało:

1. opieka indywidualna i grupowa:

 • budowanie relacji z nastolatkami i uważność na ich potrzeby,
 • wspólne spędzanie czasu w twórczy, aktywny sposób,
 • organizowanie zajęć i warsztatów, wyjść i aktywności dla grupy
 • inspirowanie nastolatków do zmian, pracy nad sobą, rozwojem,
 • wsparcie edukacyjne

2. kontakt z:

 • rodzicami i opiekunami dzieci,
 • pedagogiem szkolnym
 • innymi instytucjami pomocowymi

Nasze oczekiwania:

 • wyższe wykształcenie, 
 • doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • empatia, energia, otwartość i pomysłowość
 • mile widziane własne pasje i zainteresowania, które można wnieść do pracy z nastolatkami

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • działanie w kameralnym zespole,
 • dodatki motywacyjne
 • superwizje zespołowe

  Mile widziane: prawo jazdy kat. B

Jeśli chcesz dołączyć do naszej fundacyjnej rodziny i wspólnie tworzyć przestrzeń pełną wsparcia dla dzieci, prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail: m.krynska@fundacjajoannyradziwill.pl