You are currently viewing 30 kwietnia – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

30 kwietnia – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

📢 30 kwietnia to Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

Bicie, szarpanie, poniżanie czy tak zwane klapsy – to przemoc. A każde takie działanie zostawia trwały ślad w życiu młodego człowieka.

Przemoc jest jak gen przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dlatego tak istotne jest, abyśmy pokazywali dzieciom inne sposoby komunikacji i radzenia sobie z emocjami.

  • W Fundacji skupiamy się na budowaniu relacji opartych na porozumieniu bez przemocy, zaufaniu i akceptacji.
  • Uczymy dzieci, że istnieją alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów, które nie wymagają użycia przemocy.
  • Naszym celem jest przerwanie tego kręgu przemocy i stworzenie dla dzieci bezpiecznego środowiska, w którym mogą się rozwijać w sposób zdrowy i pozytywny.

Widzisz akt przemocy wobec dziecka? Reaguj!