You are currently viewing Bezpieczny powrót do domu. Zbiórka dla 4 dzieci z okolic wiejskich.

Bezpieczny powrót do domu. Zbiórka dla 4 dzieci z okolic wiejskich.

Wykluczenie komunikacyjne dotyka również naszych podopiecznych…

Pod opieką Domu Fundacyjnego w Kamionce znajduje się 4 dzieci z okolic wiejskich, które codziennie zmaga się z trudnościami komunikacyjnymi i nie ma możliwości wrócić ze świetlicy do rodzinnych domów w Amelin i Samoklęskach. Wykluczenie komunikacyjne sprawia, że dzieci nie mogą regularnie korzystać z opieki i wsparcia Fundacji.

Dlatego dziś zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc. Potrzebujemy zgromadzić kwotę 3200 zł, która pokryje koszty benzyny oraz wynagrodzenie dla kierowcy, aby zapewnić dzieciom bezpieczny powrót do domu w terminie od marca do czerwca.

Naszym celem jest zorganizowanie transportu dla 4 dzieci, które są pod dzienną opieką Fundacji, do ich rodzinnych domów w Amelin i Samoklęskach. Każdego dnia dzieci uczęszczają do szkół podstawowych w tych miejscowościach, a po zakończeniu zajęć potrzebują bezpiecznego powrotu do swoich domów. Świetlica kończy zajęcia o godzinie 18:30. Zorganizowany bezpieczny transport jest jedyną szansą, aby dzieci mogły regularnie korzystać z opieki Fundacji.

Dołącz do zbiórki: https://zrzutka.pl/bg8udy