You are currently viewing Dofinansowanie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – projekt dla dzieci w warszawskim domu

Dofinansowanie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – projekt dla dzieci w warszawskim domu

W RAMACH DOFINANSOWANIA Z MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO DZIECI I MŁODZIEŻ Z WARSZAWSKIEGO FUNDACYJNEGO DOMU BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W ZADANIU  PT. „W POSZUKIWANIU WŁASNEGO ,, JA”.

W ramach zadania będą realizowane następujące inicjatywy:

Dla dzieci w wieku 6-12 lat:
1. zajęcia edukacyjne i reedukacyjne
2. zajęcia kształtujące umiejętności społeczne
3. zajęcia i aktywności sportowe
4. spotkania ze sztuką: kino, teatr, muzeum
5. wycieczki po Warszawie i okolicach
6. wyjazd wakacyjny
7. zajęcia grupowe
8. dożywianie

Dla młodzieży powyżej 12 lat:
1. zajęcia edukacyjne i reedukacyjne
2. zajęcia artystyczno-edukacyjne
3. zajęcia i aktywności sportowe
4. cykl warsztatów z teatru improwizowanego
5. spotkania ze sztuką: kino, teatr, muzeum
6. zajęcia grupowe
7. wyjazd wakacyjny
8. wycieczki i wyjazdy krótkoterminowe
9. dożywianie