You are currently viewing Decyzja Zarządu Fundacji w sprawie Domu w Milanówku

Decyzja Zarządu Fundacji w sprawie Domu w Milanówku

Drodzy Przyjaciele Dzieci,

pragniemy poinformować, że 7 maja 2024 r. Zarząd Fundacji podjął decyzję o zamknięciu Domu dla Dzieci w Milanówku.

Była to dla nas trudna decyzja z wielu różnych powodów. Jak się domyślacie, najtrudniej było nam się pogodzić z utratą możliwości pomagania dzieciom w Milanówku. Musimy jednak, jako Zarząd Fundacji, myśleć o całości naszej organizacji i możliwościach, które mamy. Jesteśmy przekonane i czujemy, że zrobiłyśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby Milanówek przetrwał. Nasza decyzja wynikała między innymi z konieczności wyboru pomiędzy finansowaniem i rozbudową naszych domów w Kamionce i w Warszawie, a prowadzeniem i koordynowaniem trzeciego domu.

Także od 1 września tego roku przyjmiemy dodatkowo 20 podopiecznych do naszych obu domów. Dla dzieci oraz ich rodzin z Milanówka zorganizowałyśmy dalszą pomoc na terenie gminy Milanówek. Jeżeli ktoś jest zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami, prosimy o kontakt, e-mail: fundacja@fundacjajoannyradziwill.pl.

Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za Wasze nieustające wsparcie i pomoc,

Joanna Radziwiłł, Magdalena Kryńska, Monika Bednarek

_____________________________________

English version:

Dear Friends,

we would like to inform you that on 7 May the Board of the Foundation decided to close the Children’s Home in Milanowek.

It was a difficult decision for us for many different reasons. As you can guess, the hardest thing for us was to come to terms with the loss of the possibility of helping children in Milanowek. However, as the Board of the Foundation, we have to think about the whole of our organisation and the opportunities we have. We are convinced and feel that we have done everything we could to ensure that Milanówek survives. Among other things, our decision was based on the need to choose between financing and expanding our houses in Kamionka and Warsaw, and running and coordinating a third house.

Also as of 1 September this year, we will accept an additional 20 children into our two houses. For the children and their families from Milanowek, we have organised further assistance in the area of the municipality of Milanowek. If anyone is interested in more detailed information please contact me to: fundacja@fundacjajoannyradziwill.pl

Please accept our sincere greetings and thanks for your continued support and assistance,

Joanna Radziwiłł, Magdalena Kryńska, Monika Bednarek