You are currently viewing DOFINANSOWANIE URZEDU M.ST. WARSZAWY – PROJEKTY DLA DZIECI W WARSZAWSKIM DOMU

DOFINANSOWANIE URZEDU M.ST. WARSZAWY – PROJEKTY DLA DZIECI W WARSZAWSKIM DOMU

W RAMACH DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIECI I MŁODZIEŻ Z WARSZAWSKIEGO FUNDACYJNEGO DOMU DZIENNEGO UCZESTNICZYĆ BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH PROGRAMACH:

PROGRAM PT. „WIATR W ŻAGLE” na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

W ramach projektu będą realizowane następujące inicjatywy:
1. zajęcia edukacyjne i reedukacyjne;
2. zajęcia kształtujące umiejętności społeczne – zajęcia mające na celu profilaktykę agresji oraz zaburzeń zachowania w kilku sferach funkcjonowania dzieci: podstawowe umiejętności społeczne ( np. słuchanie, komunikowanie, proszenie o pomoc, współpraca z innymi osobami, radzenie sobie z emocjami, radzenie sobie ze stresem);
3. zajęcia artystyczno- edukacyjne m.in.: działania artystyczne z wykorzystaniem niekonwencjonalnych materiałów, aktywne zajęcia rozwijające odbiór i tworzenie sztuki;
4. zajęcia grupowe: kącik gier planszowych, kącik kreatywnej zabawy z klockami, scena talentów (dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci);
5. Indywidualne wsparcie psychologiczne wg zapotrzebowania dzieci;
6. Dożywianie dzieci i młodzieży;

PROGRAM PT. „KOŁO RATUNKOWE” na profilaktykę czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W ramach projektu będą realizowane następujące inicjatywy:
1. zajęcia edukacyjne i reedukacyjne;
2. zajęcia kształtujące umiejętności społeczne oraz warsztaty psycho-edukacyjne.
3. zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
4. zajęcia grupowe

PROGRAM PT.,, ARTYSTYCZNA PODRÓŻ” w którym przewidziane są zajęcia artystyczno – kulturalne.

PROJEKT SKŁADA SIĘ Z 3 MODUŁÓW:

I Moduł p. ,, Artystyczna podróż po Europie”


Moduł skierowany jest do grupy 16 dzieci w wieku 7- 12 lat. Czas trwania modułu – 4 miesiące (marzec- czerwiec). W ramach I modułu odbędzie się=ę cykl 16 zajęć polegających na artystycznym i kulturowym podróżowaniu po Europie. Każde z zajęć będzie poświęcone innemu krajowi, jego kulturze i sztuce. Celem modułu jest przybliżenie dzieciom kultury państw europejskich oraz pokazanie ich bogactwa i różnorodności co przyczyni się do bardziej otwartej postawy na obcowanie z różnorodnością, wzbogaci wiedzę na temat kultury i sztuki krajów Europy. Każdy warsztat zostanie zakończony wykonaniem przez dzieci pracy plastycznej przy użyciu różnorodnych technik plastycznych . Zajęcia będą przeprowadzane w siedzibie Fundacji, w plenerze oraz przestrzeni galeryjno-muzealnej.
Tematy poszczególnych warsztatów:
1. Polska
2. Anglia
3. Austria
4. Bułgaria i Rumunia
5. Belgia i Holandia
6. Chorwacja
7. Czechy i Słowacja
8. Dania i Skandynawia
9. Francja
10. Grecja
11. Hiszpania
12. Niemcy
13. Portugalia
14. Rosja
15. Węgry
16. Włochy

II Moduł- warsztaty teatralne

Moduł skierowany jest do grupy 16 dzieci w wieku 7- 12 lat. Czas trwania modułu – 4 miesiące (marzec – czerwiec). W ramach II modułu odbędzie się cykl 15 warsztatów teatralnych. Celem warsztatów będzie podwyższenie zaniżonej samooceny uczestników warsztatów, odblokowanie twórczej ekspresji oraz kreatywności, odnalezienie swojego potencjału, trening wyobraźni, rozwijanie świadomości ciała, tworzenie i interpretacja etiud teatralnych. Formy i metody pracy: praca z ciałem, improwizacja słowna, praca ze skojarzeniami, praca z emocjami, gry i zabawy teatralne. Każde zajęcia będą się składały z trzech części. Pierwsza część rozgrzewkowa będzie obejmowała gry i zabawy teatralne, które pomogą rozgrzać ciało i umysł oraz stworzyć atmosferę, w której uczestnicy będą gotowi wcielać się w różne postacie. Druga część będzie wprowadzała obszar aktualnych zajęć (przestrzeń, emocje, rekwizyty, głos). W trzeciej części uczestnicy będą tworzyli scenki teatralne uwzględniając obszar, nad którym pracujemy w drugiej części. Zajęcia będą przeprowadzone w siedzibie Fundacji.

III Moduł – warsztaty teatralne

Moduł jest skierowany do grupy 16 osób w wieku 12- 18 lat Czas trwania modułu: wrzesień – grudzień. W ramach III modułu odbędzie się cykl 12 warsztatów teatralnych. W ramach modułu młodzież będzie pracowała nad rozwojem spontaniczności i kreatywności oraz wyrażania siebie. Scenki teatralne służyć będą treningowi umiejętności: otwierania się na innych; wyrażania własnych potrzeb, uczuć i oczekiwań bez lęku przed oceną innych; radzenia sobie ze stresem; wystąpień publicznych. Cel warsztatów: podwyższenie zaniżonej samooceny uczestników warsztatów, odblokowanie twórczej ekspresji oraz kreatywności.