You are currently viewing Programy realizowane we współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Południe Miasta St. Warszawy

Programy realizowane we współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Południe Miasta St. Warszawy


W ramach współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga-Południe Miasta St. Warszawy realizujemy 3 programy:

1.  Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnym i towarzyszącej im przemocy w rodzinie adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe .

[Nazwa naszego zadania ,, Opiekuńcze Skrzydła”]

2.  Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży objętych całoroczną udokumentowaną pracą profilaktyczną lub socjoterapeutyczną i ich rodzin zamieszkujących dzielnicę Praga-Południe.   

[Nazwa naszego zadania,, Na dobrej drodze”]

3. Inicjatywy edukacyjno-kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

[Nazwa naszego zadania ,, Terapia przez sztukę”]

Zadanie składa się 3 modułów:

I. Moduł ,, Sztuka dla dzieci” moduł skierowany do młodszej grupy – Mikołajków
  W ramach I modułu odbędą się 4 cykle zajęć: 

  1. Malarstwo i Rzeźba 
  2. Rysunek i Grafika 
  3. Fotografia i Film 
  4. Wzornictwo i Design

II. Moduł pt.,, Myśl i działaj jak Artystka/Artysta”– moduł skierowany do młodszej grupy – Mikołajków

W ramach I modułu odbędą się 4 cykle zajęć:

  1. Co jest moim ulubionym tematem w sztuce? 
  2. Wybieram technikę, w której chcę tworzyć 
  3. Rozwijam swoją pracownię artystyczną 
  4. Sposoby prezentacji mojej sztuki 

III. Moduł  „Warsztaty charakteryzacji” skierowany do młodzieży.