You are currently viewing Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dzisiaj obchodzimy Ogólnopolski oraz Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Natomiast w 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Konwencja ta jest jednym z najważniejszych dokumentów międzynarodowych, zapewniającym dzieciom prawa do godności, opieki, równości, edukacji, opieki zdrowotnej i udziału w życiu społecznym. Wszystkie te prawa mają na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, rozwoju i szczęścia.

Pamiętajmy, że „Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.” ( cyt. Janusz Korczak)

Chcemy, aby każde dziecko, nie tylko dziś, ale zawsze, było otoczone czułością, szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa. To nasz wspólny obowiązek – dbać o prawa dzieci, edukować i reagować, gdy te prawa są łamane. Każde dziecko zasługuje na pełną ochronę i wsparcie 💝

Każdy dorosły powinien stać na straży Praw Dziecka!

Dziś przypominamy niektóre z ważniejszych Praw Dziecka:
– prawo do szacunku
– prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć
– prawo do nauki poprzez zabawę
– prawo do bycia sobą
– prawo do niewiedzy
– prawo do radości
– prawo do tajemnicy
– prawo do własności
– prawo do nietykalności osobistej