You are currently viewing Nowy rok szkolny- słowo od Zarządu Fundacji

Nowy rok szkolny- słowo od Zarządu Fundacji

Co roku, na początku września wraz z dziećmi przeżywamy rozpoczęcie nowego roku szkolnego.  Wierzymy w życzliwą, twórczą  szkołę przepełnioną mądrością, pasją, przyjaznym stosunkiem do uczniów, rozwijającą wrażliwość i umysły.

Takiej szkoły życzymy wszystkim uczniom  i nauczycielom.

Jesteśmy z Wami !!!

Magdalena Kryńska (dyrektorka Fundacji) i Joanna Radziwiłł (prezeska Fundacji)