You are currently viewing PROJEKT CHARYTATYWNY ALL4KIDS

PROJEKT CHARYTATYWNY ALL4KIDS

62 polskich i ukraińskich dzieci, podopiecznych Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, zyskało możliwość poszerzenia horyzontów, rozwoju pasji i talentów. Dzięki wsparciu ALL4Kids razem z 300Brains, Allen & Overy Poland, Allianz Polska, Amber Infrastructure Limited, Baker McKenzie Polska, Billon, CLIP Group, Columbus Energy S.A., Cushman & Wakefield, DEVELIA S.A., Digital Care Group, Domanski Zakrzewski Palinka (DZP), Getin Noble Bank S.A., Greenberg Traurig Poland, Hogan Lovells, MidEuropa , Grupa MURAPOL, Nest Bank S.A., Pfleiderer Polska Sp. z o.o., Rothschild & Co, Pawel Rymarz Zdort i Tauber Promotion.

ALL4Kids to utworzony z inicjatywy Rothschild & Co wspólny projekt zaprzyjaźnionych firm, którego głównym celem jest wyrównywanie szans młodych pokoleń, dzieci i młodzieży ze środowisk mniej uprzywilejowanych, a także wspieranie walki ze zmianami klimatycznymi oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

W ramach projektu, w trzech fundacyjnych domach, realizowane będą niezależnie od siebie inicjatywy ukierunkowane na rozwój w obszarze emocjonalno-społecznym oraz edukacyjnym.