You are currently viewing „Rozwojowe wzgórze” – cykl warsztatów arteterapeutycznych dla dzieci

„Rozwojowe wzgórze” – cykl warsztatów arteterapeutycznych dla dzieci

Świat emocji, wartości i samoświadomość, to tematy, przy których bardzo lubimy
i potrzebujemy zatrzymywać się z dziećmi.
Z radością informujemy, że dzięki wsparciu Fundacji PZU możemy realizować cykl warsztatów arteterapeutycznych dla dzieci pt. „Rozwojowe wzgórze”.
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 12 lat, będących podopiecznymi fundacyjnego domu w Warszawie i jest autorską inicjatywą Ambasadorki Fundacji, Małgorzaty Rumian.

Spotkania będą miały charakter cykliczny i odbywać się w okresie od 20 sierpnia do 30 grudnia 2021r. raz w tygodniu, w fundacyjnym domu.

Projekt został podzielony na cztery bloki tematyczne, których celem jest kreatywna praca dzieci nad różnymi obszarami rozwoju osobistego:
1. Kim Jestem?
2. Rozpoznaję emocje
3. Moje wartości
4. Praca w grupie

Pięknie dziękujemy realizatorce warsztatów – Ambasadorce Fundacji Małgorzacie Rumian, oraz fundatorowi projektu – Fundacji PZU, za możliwość twórczych działań na rzecz potrzebujących wsparcia dzieci.