Ruszają zapisy dla dzieci i młodzieży do Fundacji

Ruszają zapisy dla dzieci i młodzieży do Fundacji

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z okolic Saskiej Kępy, Pragi i Grochowa, które potrzebują regularnego wsparcia pedagogów, psychologów i wolontariuszy w swoim dalszym rozwoju.

Fundacja oferuje wsparcie dla dzieci w wieku 6-14 lat, od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 -20.00, szczególnie przy wyrównywaniu szans edukacyjnych, wychowawczych i społecznych. Podopieczny otrzyma regularne wsparcie wykwalifikowanych pedagogów, w razie potrzeby może uzyskać wsparcie psychologa oraz psychiatry. Otrzymuje pomoc przy odrabianiu lekcji, może wziąć udział w szerokiej ofercie warsztatów, zajęć sportowych oraz wycieczek krajoznawczych. Dodatkowo, w ramach opieki zapewniamy pakiet obiadowy dla każdego dziecka.Rodzeństwa mają pierwszeństwo.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

fundacja@fundacjajoannyradziwill.pl
te
l.: +48 22 610 28 55
adres: ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa

Jeżeli możesz wspierać nasze działania i zapewnić jednemu dziecku pomoc, dołącz do programu Opiekuńcze Skrzydła.

Opiekuńcze Skrzydła to program, w którym opiekun poprzez działania fundacji, zapewnia konkretnemu dziecku codzienną opiekę wychowawczą, wsparcie w edukacji, rozwój jego osobistych pasji, dobry start w dalsze życie! 

Więcej informacji: https://bit.ly/39INiip