Sieć sklepów Biedronka wspiera dzieci

Biedronka przekazuje żywność dla dzieci Fundacji Opiekuńcze Skrzydła.

Wszystko co robimy, robimy dla dzieci i młodzieży.  

Wszystko co robimy, robimy we współpracy z wolontariuszami, ambasadorami , darczyńcami, przyjaciółmi  oraz z partnerami. Z WIELKĄ radością ogłaszamy, że do naszej Fundacyjnej rodziny  dołączyła  sieć sklepów Biedronka, dzięki której otrzymujemy wybrane produkty żywnościowe.

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

„Wyrzucanie żywności ma nieodzownie negatywny wpływ na środowisko naturalne. Emisja towarzysząca produkcji, transportowi, przetwarzaniu żywności stanowi znaczący udział w globalnej emisji gazów cieplarnianych. Marnując żywność, marnujemy także energię i wodę zużytą na jej produkcję, dlatego przeciwdziałanie marnowaniu żywności Biedronka traktuje jako priorytet w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2016 r. rozwijamy program przekazywania niesprzedanych produktów nadających się do spożycia bezpośrednio ze sklepów oraz centr dystrybucyjnych na zasadzie darowizn partnerom społecznym posiadającym status organizacji pożytku publicznego ( w tym Fundacja Opiekuńcze Skrzydła”. W 2017 r. sieć sklepów Biedronka przekazała blisko 670 ton żywności.

Więcej o przeciwdziałaniu marnowania żywności na https://www.biedronka.pl/pl/social-responsibility/csr-environment

Chcesz zadbać oto, by żadne dziecko nie było głodne? Dołącz do programu WielkiTalerz.pl .

Co to jest Wielki Talerz ? Wejdź na www.wielkitalerz.pl

Wielki Talerz to program, w którym możesz  zapewnić pyszne, zdrowe posiłki potrzebującemu dziecku. Programem objęte są dzieci w wieku od 7 do 19 lat. 

Program jest realizowany przez Fundację Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, która codziennie  wspiera dzieci i młodzież z warszawskiej Pragi prowadząc dwa dzienne domy. Fundacja zapewnia im codzienną opiekę obejmującą działania wychowawcze, edukacyjne, społeczne i kulturalne.  Dbamy, aby dzieci odnalazły poczucie bezpieczeństwa i zaakceptowały siebie. Kuchnia w naszym domu zajmuje szczególne miejsce.  Obiad dla dzieci to coś więcej, niż zaspokojony głód. To zapach domu, ciepła i bezpieczeństwa.