You are currently viewing Program grantowy                             Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Program grantowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Z radością informujemy, że dzięki wsparciu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mamy możliwość realizować program „Opiekuńcze Skrzydła dla dzieci i ich rodzin z Ukrainy znajdujących się w kryzysie uchodźczym” .

Projekt współfinansowany jest ze środków organizacji Plan International przekazanych przez Swedish Broadcasting Fund w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.