You are currently viewing Zmiany w ustawie o przemocy w rodzinie?

Zmiany w ustawie o przemocy w rodzinie?

Zespół Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła zaniepokojony propozycją zmian ustawy o przemocy w rodzinie. 

Jako zespół pedagogów, psychologów i wychowawców Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, wyrażamy duże zaniepokojenie sygnałami dotyczącymi projektu zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Pomimo, iż projekt zmian został wycofany ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji, będziemy monitorować przebieg zmian ustawy, która w proponowanym kształcie znacznie pogorszy sytuacje  ofiar przemocy. Zmiany w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, mają polegać na:

  • zmianie definicji z „przemocy w rodzinie” na „przemoc domową”,
  • usunięciu słowa „jednorazowe” we fragmencie aktualnej wersji ustawy : „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działania lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste.”,
  • Niebieską Kartę będzie można założyć wyłącznie za zgodą ofiary,
  • sprawca przemocy będzie miał dostęp do dokumentacji na swój temat 

Powyższe propozycje  zmiany ustawy zmieniają położenie ofiar przemocy. Osoba poszkodowana  nie będzie mogła zgłosić aktu przemocy o ile nie będzie miało ono długotrwałego, powtarzalnego charakteru. W takim środowisku prawnym zastraszone i przerażone ofiary przemocy będą bały się założyć  Niebieska Kartę a ich oprawca będzie miał wgląd w całą dokumentację sprawy, zeznania świadków i samych poszkodowanych. Zaproponowane zmiany w ustawi  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przenoszą  nas  milowymi krokami w przeszłość  odbierając ofiarom  przemocy prawo do ochrony i bezpieczeństwa.

Zespół Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła

FJR_Ustawa_przemoc_w_rodzinie (PDF_kliknij)