You are currently viewing Dramatyczne warunki na dziecięcych oddziałach psychiatrycznych. Podpisz petycję.

Dramatyczne warunki na dziecięcych oddziałach psychiatrycznych. Podpisz petycję.

Chcemy godnych warunków leczenia i bezpieczeństwa dzieci na oddziałach psychiatrycznych!

Od dłuższego czasu jesteśmy zaniepokojone, czy wręcz przerażone stanem psychiatrii dziecięcej w Polsce. Kilku letnie terminy oczekiwania na wizytę u specjalisty powodują, że dzieci i ich rodzice zostają pozostawieni bez wsparcia a problemy najmłodszych nie tylko pozostają nierozwiązane, lecz dalej się pogłębiają.

W  nielicznych  oddziałach psychiatrycznych  dla dzieci panują  dramatyczne warunki. Dlatego z pełnym przekonaniem popieramy petycję Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę skierowaną do Prezesa Rady Ministrów z dn, 10 lutego 2020 roku w sprawie bezzwłocznego podjęcia działań mających na celu rozwiązanie najpilniejszych problemów psychiatrii dziecięcej w tym problemów dotyczących oddziałów psychiatrycznych dla dzieci.

Dramatyczny stan polskiej psychiatrii dziecięcej jest tym poważniejszy, że  Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie pod względem ilości dzieci i młodzieży, które potrzebują pomocy  psychiatrycznej.

Zarząd Fundacji
Magdalena Kryńska i Joanna Radziwiłł

Petycja o bezzwłoczne podjęcie działań, mających na celu rozwiązanie najpilniejszych problemów, z którymi mierzą się dzieci na oddziałach psychiatrycznych i leczący je personel oraz o pilne zwołanie obrad kryzysowego okrągłego stołu polskiej psychiatrii dziecięcej została 10 lutego 2020r. wysłana do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Premier ma 3 miesiące, aby w trybie ustawowym rozpatrzeć petycję. Apel zamieszczony na stronie fdds.pl/petycja od 4 lutego do 10 lutego br. podpisało prawie 58 000 osób. Wszystkim osobom, które złożyły swój podpis pod petycją serdecznie dziękujemy za ich zaangażowanie i wiarę w to, że razem możemy przyczynić się do zmiany sytuacji dzieci w Polsce.

Podpisz petycję Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę : KLIKNIJ