You are currently viewing Dzieci potrzebują Twojej pomocy

Dzieci potrzebują Twojej pomocy

Chcemy stworzyć stały fundusz, dzięki któremu będziemy w stanie szybko reagować na nagłe i pilne potrzeby naszych dzieci i młodzieży. Potrzebujemy Twojej pomocy. 

Potrzebujemy kwoty 2 500 zł.
Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli szybko zapewnić pomoc psychologiczną dla naszych dzieci i młodzieży. Wiele z nich żyje w trudnych warunkach, często są świadkami trudnych sytuacji czy to na podwórku, w szkole czy we własnym domu (doświadczenia związane alkoholizmem lub/i środkami odurzającymi osób bliskich, sytuacje użycia przemocy wobec członków rodziny jak i z próbami samobójczymi). Dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie stałego funduszu, który w pełni przeznaczymy na wsparcie psychologiczne.

To dzięki ludziom takim jak Ty, dzieci i młodzież mają szansę na poprawę swojego życia. Nie czekaj, sprawa jest pilna.

Dziękujemy, że pomagasz.