You are currently viewing Fundacja Starbucks: Global Community Impact Grants

Fundacja Starbucks: Global Community Impact Grants

Z ogromną radością informujemy, że nasza Fundacja otrzymała grant w ramach programu Global Community Impact Grants 2023 od Fundacji Starbucks. Dzięki zaangażowaniu Partnerów (pracowników) Starbucks w Polsce, Fundacja otrzyma środki niezbędne do dalszego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wyrównywaniu ich szans w prowadzonych domach.

W ciągu ostatnich lat Fundacja Starbucks przyznała dotacje ponad 100 organizacjom non-profit na ponad 45 rynkach, co stanowi niesamowity wkład w pozytywne zmiany na całym świecie. W drugim roku działalności przyznano dotacje ponad 60 organizacjom non-profit o łącznej wartości ponad 2,5 miliona USD, w tym roku wśród stypendystów znalazła się również Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za to wyróżnienie, a wsparcie z pewnością przyczyni się do polepszania życia wielu dzieci. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Fundacji Starbucks za zaangażowanie w pozytywne zmiany na całym świecie ❤.