You are currently viewing Mikołajki w Muzeum Warszawskiej Pragi

Mikołajki w Muzeum Warszawskiej Pragi

Młodsze dzieci – Mikołajki, poznały historię dzielnicy, w której zdecydowana większość z nich żyje i się wychowuje.

„Praga sensorycznie to wystawa w Muzeum Warszawskiej Pragi, na której muzealną przestrzeń można eksplorować wszystkimi zmysłami. Umieszczone na ekspozycji obiekty – najbardziej charakterystyczne budynki i miejsca prawobrzeżnej Warszawy z okresu XIX i XX wieku – odnoszą się do współczesnego układu przestrzeni miejskiej. Dzięki temu doświadczenia zdobyte w czasie zwiedzania wystawy można wykorzystać podczas spacerów po mieście.” (Informacje ze strony Muzeum: https://tiny.pl/ts9g9)

Wiemy, że poprzez zabawę i doświadczenia dzieci poznają świat i łatwiej im zapamiętać poznanie historie i informacje o swojej dzielnicy. Dzięki poprowadzeniu przez naszą ambasadorkę Gosię Rumian, dzieci w sposób aktywny poznawały warszawską Pragę nie tylko poprzez dostępną dla dzieci stałą ekspozycję ale też poprzez własne ręce i zajęcia plastyczne. Dobrze lepiej poznać miejsce, w którym spędzamy tyle czasu 🙂

Zobacz jak możesz stale pomagać. Zostań stałym darczyńcą: https://tiny.pl/t26rt