You are currently viewing Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 2020

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 2020

20 listopada obchodzimy rocznicę podpisania Deklaracji Praw Dziecka. To dzień, w którym chcemy przypominać o tym, że każdy obywatel, też ci najmłodsi, ma swoje prawa uchwalone w Konwencji Praw Dziecka.

Chcemy informować dzieci i młodzież o tym, jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić gdy są one łamane. Chcemy dać im głos by wspólnie dyskutować o ich potrzebach i o tym jak państwo o nich dba.

Każdy dorosły powinien stać na straży praw dziecka.

To jest nasz obowiązek by dbać o prawa dziecka, by o nich edukować i stać na ich straży. To jest nasz obowiązek, aby reagować, gdy prawa dziecka są łamane. Każde dziecko ma swoje prawa.

Udostępniamy kilka ważniejszych dla nas praw dziecka. Każdego dnia dbamy o nie i rozmawiamy. Są to prawa, które na co dzień są obecne i respektowane w naszym Fundacyjnym Domu. Tutaj dziecko jest bezpieczne. Tutaj każde dziecko jest NAJWAŻNIEJSZE.

 • prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, obywatelstwa,
 • prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów, w tym w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego, tajemnicy korespondencji
 • prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo poznania rodziców, jeżeli to możliwe,
 • prawo do wolności od poniżającego traktowania, przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych,
 • prawo do swobodnego zrzeszania się, pokojowych zgromadzeń,
 • prawo do odpowiedniego do wieku i stopnia rozwoju traktowania w ramach postępowania karnego,
 • prawa społeczne, w tym prawo do odpowiedniego standardu życia, opieki w instytucjach i zakładach, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej,
 • prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, podejmowaniem pracy w zbyt wczesnym wieku,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo dostępu do informacji i materiałów pochodzących z różnych źródeł,
 • prawa do nauki, w tym prawo do bezpłatnej i obowiązkowej nauki w zakresie szkoły podstawowej.