You are currently viewing Twój 1% – pamiętasz?

Twój 1% – pamiętasz?

Minął już ponad rok, odkąd Rafał zatańczył na dachu. W tańcu opowiedział o samotności dziecka, porzuceniu. O samotności, która teraz w dobie pandemii jest znacznie większa. Opowiedział o potrzebie bycia sobą, uwagi i potrzebie akceptacji. Miłości.

Zobacz film

Z jakiegoś powodu film dostał ograniczenie wiekowe. Jednak informujemy, że nie ma w nim żadnych drastycznych scen ani wulgaryzmów.

W Domu Fundacji codziennie wspieramy 34 samotnych dzieci, które uczą się mówić o swoich potrzebach, tutaj mogą być sobą. My jesteśmy właśnie dla nich. I z nimi. I to dzięki Twojemu wsparciu.

Odmień życie potrzebujących dzieci.

Pamiętaj przekazać swój 1% podatku na Dom.

KRS 0000 630706

Twój 1 % to Dom przez cały rok!

Prosimy Cię, abyś w tym roku podwójnie zastanowił się nad wsparciem dziecka z warszawskiej Pragi. Dziecka, które dzięki Tobie ma szansę na zmianę swojego życia. 

Rozlicz 1% KRS 0000 630706 – wpisz ten numer w swojej deklaracji podatkowej lub rozlicz się z nami online.

Kliknij: https://fundacjajoannyradziwill.pl/1-procent-podatku/