You are currently viewing Raport: Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych oraz używania narkotyków wśród mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe

Raport: Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych oraz używania narkotyków wśród mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe

Urząd Dzielnicy Praga Południe udostępnił wyniki raportu dotyczącego rozpowszechnienia picia napojów alkoholowych oraz używania narkotyków wśród mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe. Poniżej prezentujemy fragmenty badania.

„(…) Największe odsetki mieszkańców Pragi uznały za bardzo ważny i ważny problem w dzielnicy przestępczość pospolitą (70,5%), a następnie alkoholizm (69,8%), picie alkoholu przez młodzież (66,2%), używanie narkotyków przez młodzież (63%), zły stan zdrowia społeczności (62,6%). Badani poproszeni o wskazanie problemu najbardziej dotkliwego dla nich w ostatnim roku wymienili: na pierwszym miejscu – zły stan zdrowia, na drugim – spadek stopy życiowej, a na trzecim – zanieczyszczenie środowiska. Na kolejnych miejscach pojawiła się: przestępczość pospolita, picie alkoholu przez młodzież oraz używanie narkotyków i dopalaczy przez młodzież.”

„(…) Na uwagę zasługuje fakt, że wśród najbardziej dotkliwych problemów dla mieszkańców warszawskiej dzielnicy Praga-Południe znalazło się picie alkoholu przez młodzież oraz używanie przez nią narkotyków. Niemal 70% mieszkańców dzielnicy wskazało ponadto, że bardzo ważny lub ważny problem to alkoholizm. Jednocześnie niemal co czwarty (24%) stwierdził, że doświadczył w rodzinie przykrych sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu. Częściej badani deklarowali, że widzieli biedę lub inne trudności związane z problemami alkoholowymi w innej rodzinie. Oznacza to, że znaczące odsetki mieszkańców dzielnicy spotykają się z nadużywaniem alkoholu w swoim najbliższym środowisku. „

„(…)Badanie pokazało, iż ponad połowa respondentów w wieku 18-29 lat (57,4%) choć raz w życiu spróbowała marihuany, a ponad 1/3 (34,6%) używała jej w ciągu ostatnich 30 dni, co może wskazywać, iż często sięga po ten narkotyk.”

„(…)Niepokoi także fakt, że aż 86% respondentów z grupy osób dotkniętych problemami alkoholowymi w rodzinie nie zwróciło się o pomoc do jakiejkolwiek instytucji lub organizacji świadczącej wsparcie w tym zakresie.”

RAPORTY DOSTĘPNY JEST TUTAJ (kliknij)