You are currently viewing Rodziny z Ukrainy pod Opiekuńczymi Skrzydłami / Families from Ukraine under the wing of our Foundation

Rodziny z Ukrainy pod Opiekuńczymi Skrzydłami / Families from Ukraine under the wing of our Foundation

Od samego początku wojny nasza Fundacja angażuje się w pomoc rodzinom ukraińskim w Polsce. Dzięki Waszemu wsparciu udało nam się zrobić naprawdę wiele, a w planach mamy jeszcze więcej!

  • Od marca w naszym domu przy ul. Omulewskiej 19 w Warszawie prowadzimy Sobotnie Kawiarenki. Co tydzień w godzinach 10-13 odwiedzają nas całe ukraińskie rodziny, częstują się domowym ciastem, goframi, kolorową herbatą i aromatyczną kawą. W osobnym pomieszczeniu wyświetlamy ukraińskie bajki i organizujemy kącik zabaw dla najmłodszych, a gdy dopisuje pogoda bawimy się w ogrodzie. Osoby, które nas odwiedzają mogą liczyć na pomoc w sprawach dotyczących organizacji życia w Polsce (pomagamy w poszukiwaniach mieszkań, sprawach formalnych etc.). W te działania zaangażowany jest cały warszawski zespół fundacji oraz wolontariusze fundacji.
  • Prowadzimy lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy. Obecnie prowadzimy zajęcia dla dwóch 15-osobowych grup: w poniedziałki i piątki (10.30-11.30) oraz wtorki i piątki (10.00-11.00).  Za kilka dni pierwsi uczniowie zakończą naukę, a my rozpoczniemy kolejny cykl spotkań.
  • Nasze fundacyjne domy są bezpiecznym miejscem nie tylko dla polskich dzieci. Od maja dzieci z Ukrainy zostaną objęte stałą, codzienną opieką w domach w Warszawie, Milanówku i Kamionce. W związku z tym prowadzimy rekrutacje na 4 nowych pracowników: koordynatora polsko-ukraińskiego oraz 3 wychowawców do każdej z grup.
  • Zwiększamy nasze możliwości lokalowe – zakończyliśmy remont domu w Milanówku, a dom przy ul. Omulewskiej właśnie przechodzi kompletną metamorfozę. Dzięki tym działaniom będziemy mogli pomóc większej ilości dzieci.

Z tego miejsca chcemy podziękować naszym Darczyńcom, Przyjaciołom i Wolontariuszom <3 Bez Was nie udałoby się nam zrobić tak wiele, w tak krótkim czasie.

———————-

Families from Ukraine under the wing of our Foundation

Since the beginning of the war, our Foundation has been involved in helping Ukrainian families in Poland. Thanks to your support we managed to do a lot and we plan to do even more!

Since March, in our house at Omulewska Street 19 in Warsaw we have been hosting Saturday Cafes. Every week, from 10 am to 1 pm, Ukrainian families visit us, treating themselves to homemade cakes, waffles, tasty tea and aromatic coffee. In a separate room, we show Ukrainian fairy tales and have a play corner for children, and when the weather is good, we play in the garden. People who visit us can count on our help in organizing their life in Poland (we help with finding accommodation, dealing with paperwork etc.). The whole Warsaw team and many volunteers are involved in these activities.

We organize Polish language classes for people from Ukraine. Currently we offer classes for two groups of 15 people: on Mondays and Fridays (10.30-11.30) and Tuesdays and Fridays (10.00-11.00). In a few days, the first students will graduate, and we will begin another series of meetings.

Our foundation provide a safe haven not only for Polish children. Starting from May, children from Ukraine will be provided with permanent, everyday care in houses in Warsaw, Milanówek and Kamionka. Therefore, we are recruiting 4 new employees: a Polish-Ukrainian coordinator and 3 tutors for each group.

We are increasing our accommodation capacity – we have completed renovation of a house in Milanówek, and our house on Omulewska Street is currently undergoing a complete metamorphosis. Thanks to these actions we will be able to help more children.

Hereby we would like to thank our Donors, Friends and Volunteers <3 Without you we would not be able to do so much in such a short time.