Wiatr w żagle – Fundacja KGHM Polska Miedź

Wiatr w żagle – Fundacja KGHM Polska Miedź

Robimy wszystko, by podopiecznym dzieciom i młodzieży zapewnić bezpieczny i odpowiedni start. “Wiatr w żagle” to program skierowany do grupy 31 dzieci i młodzieży w wieku 6- 18 r. życia, które pochodzą z rodzin alkoholowych, z problemem alkoholowym, przemocowych lub rodzin narażonych na te zjawiska. Projekt jest sfinansowany dzięki Fundacji KGHM Polska Miedź.

W ramach projektu działamy w dwóch miejscach: w Domu Fundacji w Warszawie – idąc i rozwijając zainteresowania dzieci; oraz w okolicach Lublina wspierając najbiedniejsze rodziny dostarczając im produkty żywnościowe oraz artykuły potrzebne dzieciom i młodzieży.

Planujemy pięć grup zajęciowych:

  • Wirtuozi smaku,
  • Mistrzowie informatyki/ grafiki, 
  • Koneserzy sztuki
  • Tuzi lingwistyki 
  • Mistrzowie sportu

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania psycho- społecznego oraz rozwinięcie zainteresowań i umiejętności dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin alkoholowych, przemocowych lub rodzin zagrożonych tymi zjawiskami. Zmiana w funkcjonowaniu psycho- społecznym oraz rozwój zainteresowań a także nabyte praktyczne umiejętności uczestników zadania przełożą się na zwiększenie motywacji do działania, podwyższenie zaniżonej samooceny, wybór dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zyskanie kompetencji na rynku pracy. 

Wiemy, że poprzez pokazywanie świata dzieciom i młodzieży, nowych pasji, podróżowanie, wspólną naukę – będą miały większą szansę na wyjście ze swoich schematów rodzinnych i podążać własną , zdrową ścieżką życia.