You are currently viewing Badanie wpływu społecznego

Badanie wpływu społecznego

Nasza praca z dziećmi to złożony proces, który obejmuje różne etapy, trwa nawet po kilka lat. Obserwujemy, jak dzieci dorastają, zmieniają się, kształtują swoje pierwsze relacje, nabierają pewności siebie i wzmacniają poczucie bezpieczeństwa.

 • Ostatni rok, we współpracy z Fundacją Valores, pracowaliśmy nad narzędziem służącym do badania wpływu społecznego.
 • Cały proces ze strony Valores prowadziła Agnieszka Borek, której bardzo dziękujemy za pokierowanie procesem tworzenia narzędzia badawczego, towarzyszenie nam oraz bezcenne wsparcie.
 • Ze strony Fundacji na początku tego procesu zaangażowany był cały zespół, a w późniejszym etapie został powołany zespół badawczy.

Narzędzie, które powstało umożliwia badanie zmian jakie zachodzą w podopiecznych dzieciach pod wpływem naszych oddziaływań. W obszarach: samodzielności, samoakceptacji, poszerzania perspektywy i rozwoju umiejętności społecznych.

Dzięki twardym wynikom badań dokładnie widzimy poziom zachodzących zmian u każdego dziecka, w każdej grupie.

Możemy jeszcze efektywniej wpływać na proces opiekuńczo-wychowawczy, aby osiągać jak najwyższe rezultaty w każdym z tym obszarów, i u każdego dziecka.

Podwyższenie wyników oznacza:

 • zwiększenie wiary we własne siły,
 • akceptację siebie,
 • wzrost motywacji do działania,
 • zmiany rozwoju,
 • lepsze rozumienie swoich potrzeb,
 • nazywanie swoich emocji i umiejętne ich wyrażanie,
 • rozwiązywanie trudności i konfliktów w sposób werbalny,
 • nastawienie na dialog
 • chęć zrozumienia drugiej strony,
 • odnalezienie obszarów, w których można się wykazać swoimi mocnymi stronami.

Osiągnięcie tych umiejętności znacznie zwiększa poczucie samozadowolenia i komfortu życiowego. Jest przepustką do świadomego życia w przyszłości.

Dzięki przeprowadzonym badaniom możemy jeszcze lepiej pomagać dzieciom. A wyniki badań są twardym dowodem na to, że stworzony przez nas model pracy z dziećmi ma głęboki sens.