You are currently viewing FJR NEWS wydanie drugie/episode two

FJR NEWS wydanie drugie/episode two

Kolejna porcja dobrych wiadomości z domu przy Omulewskiej 🏠 Nasze zajęcia języka polskiego dla ukraińskich mam cieszą się ogromną popularnością. Zobaczcie, jak pomagamy im zdobywać niezbędne umiejętności, dzięki którym łatwiej odnajdą się w codziennym życiu. Wciąż możecie nas wesprzeć przekazując 1% swojego podatku. Dzięki zebranym darom będziemy mogli stworzyć bezpieczne miejsce dla polskich i ukraińskich dzieci, w którym otrzymają wsparcie, edukację i opiekę. KRS 0000 630 706

More good news from Omulewska street! 🏠 Our Polish lessons for Ukrainian mothers proved to be extremely popular. See how we help them gain basic language skills to improve their everyday lives. You can still support us by donating 1% of your tax. The collected donations will enable us to create a safe haven for Polish and Ukrainian children, where they can receive proper education, assistance and care. KRS 0000 630 706