You are currently viewing Nagroda The Starbucks Foundation

Nagroda The Starbucks Foundation

W ramach programu Global Community Impact Grants, Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła została wyłoniona spośród nominowanych i otrzyma grant na wsparcie lokalnej społeczności. Fundacja została zgłoszona do konkursu grantowego przez Partnerów (pracowników) Starbucks w Polsce i otrzyma od The Starbucks Foundation środki w wysokości 12 000 USD.

Wsparcie od The Starbucks Foundation pozwoli na realizację inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z najuboższych dzielnic Warszawy. Dzięki zaangażowaniu Partnerów (pracowników) Starbucks w Polsce, Fundacja otrzyma środki niezbędne do dalszego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wyrównywaniu szans dzieci w prowadzonych domach.

Więcej o projekcie Global Community Impact Grants można znaleźć na Starbucks Stories.

Wsparcie, jakie otrzymamy od The Starbucks Foundation z pewnością przyczyni się do polepszania życia wielu dzieci, otwierając przed nimi nowe perspektywy.