You are currently viewing Wystawa „Domownicy” w obiektywie Marka Czeżyka

Wystawa „Domownicy” w obiektywie Marka Czeżyka

„Domownicy” to magiczna wystawa fotograficzna przedstawiająca portrety mieszkańców domu w Kamionce, woj. lubelskie, jednej z filii Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła. 

Autor zdjęć, Marek Czeżyk, na co dzień pracuje jako wychowawca towarzyszący dzieciom i młodzieży w fundacyjnym domu. Największą z jego pasji życiowych jest fotografia. Wystawa jest swoistym podsumowaniem pracy, doświadczeń oraz zaproszeniem do dziecięco-młodzieńczego świata fantazji. Pragnieniem autora było uchwycenie tego, co siedzi we wnętrzu dzieci, połączenie świata kultury ze światem natury. Efektem jest seria dwunastu zdjęć. Każda z fotografii to suma doświadczeń dzieci, wizji na siebie oraz kolorowej kreacji, za którą były portretowane. 

Sesja współtworzona była razem z dziećmi i odbywała się w kilku etapach. Pierwszym krokiem było wspólne zaprojektowanie kreacji, które posłużyły za rodzaj „maski”. Potem w ruch poszły nożyczki, ręce i fantazja. Zamysłem było, aby użyte materiały były jak najbardziej pochodzenia naturalnego. Nie dziwi więc wszechobecność tektury, sznurków czy elementów roślinnych. Proces przygotowania strojów odbywał się przez kilkadziesiąt dni. Drugim krokiem była sesja fotograficzna. W ułamku sekundy osobowość, kreacja i światło stworzyły portrety mieszkańców magicznego domu. Na kadrach spotyka się dosłowność z abstrakcją.  

Marek Czeżyk o sobie

Aparat fotograficzny jest kluczem otwierającym wiele drzwi. Dość łatwo wszedłem przez uchylone drzwi fundacyjnego domu, w Kamionce. Wewnątrz zaobserwowałem, że cegły i drewno opierają się na fundamencie z serca. Chcąc nacisnąć ponownie klamkę poczułem, że stała się cięższa. Zostałem. Zamieszkałem.

Seria fotografii powstała jako wynik osobistego spotkania z dziećmi, wychowawcami i samym sobą. Jeszcze przed naciśnięciem migawki, zaprosiłem dzieci do kreatywnej przygody, której sam dałem się porwać. Kolorowe artefakty to wynik ciężkiej pracy, szalonej zabawy i pomysłów na samego siebie. Każdy portret to kolorowa maska, za którą prześwituje kawałek duszy. Aparat fotograficzny to klucz, który otwiera różne drzwi w sensie dosłownym i metaforycznym. Otwiera umysł. Otwiera kreatywność. Otwiera na znajomości. Otwiera serca. A ja w to idę. Razem z dziećmi.

Cena prac 3.500 zł / równowartość miesięcznego pobytu 1 dziecka w fundacyjnym Domu dla Dzieci: Warszawa, Milanówek, Kamionka, woj. lubelskie / 

Zainteresowanych kupnem prac prosimy o kontakt: Małgorzata Kostro-Olechowska, tel. 608 299 229

www.fundacjajoannyradziwill.pl
KRS: 0000 630 706 1.5% dla dzieci

Galeria Fotografii: