You are currently viewing Nasi Superbohaterowie

Nasi Superbohaterowie

Młodsze dzieci z domu św Mikołajka biorą udział w konkursie plastycznym „Jaką masz supermoc?” .

Każdy suberbohater i superbohaterka ma specjalną moc, która ich wyróżnia. To od nich zależy jak ją wykorzystamy. Czy dla dobra ludzkości czy dla dobra siebie?

Dzieci od grupy studentów i studentek z Politechniki Warszawskiej dostały tajemniczy list i tajemniczą paczkę. Z listu dzieci odczytały zadanie: wyobraź sobie , że jesteś superbohaterem_rką. Jaką masz supermoc? Jak możesz uratować świat? W tajemniczej paczce znaleźliśmy materiały plastyczne – czyli wszystkie narzędzia potrzebne do wykonania plastycznego zadania.

Każdy ma w sobie supermoc, która w nas drzemie. W codziennej pracy w Fundacji, pokazujemy dzieciom ich mocne strony rozwijając ich poczucie własnej wartości. Rozwijamy ich pasje i talenty. Rozmawiamy jak być dobrym dla innych, czym jest postawa przyjacielska i jak być uczynnym dla innych. Prowadzimy dla dzieci warsztaty o stawianiu własnych granic, bo dbanie o siebie jest niezwykle ważne by można się potem sobą dzielić.

Lubimy konkursy. Lubimy być aktywni. Lubimy być superbohaterami i superbohaterkami.

___________________________________

Masz pomysł na zajęcia lub warsztaty dla naszych dzieci?

Skontaktuj się z naszą koordynatorką wolontariuszy i zacznij działać już teraz . Czekamy na Twoje pomysły:
Jadwiga Cichocka-Kawiak: j.cichocka.kawiak@fundacjajoannyradziwill.pl