You are currently viewing Projekt muzyczny dla Młodzieży z Fundacją ARP

Projekt muzyczny dla Młodzieży z Fundacją ARP

Ruszył projekt muzyczny dla starszej młodzieży w Fundacyjnym Domu w Warszawie. Dzięki wsparciu finansowemu, którego udzieliła nam Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udało nam się zrealizować marzenie naszych podopiecznych i zakupić perkusję elektryczną oraz dwa głośniki. W ramach projektu realizowane są warsztaty, które skupiają się na nauce postaw gry na instrumencie, rytmiki oraz pozszerzaniu swoich horyzontów muzycznych.

Mamy nadzieję, że gra na perkusji przyniesie wiele pozytywnych korzyści młodym ludziom, zarówno w sferze emocjonalnej, społecznej, jak i poznawczej. Pomoże rozwinąć koordynację ruchową i przestrzenną, pozwoli wyrażać siebie i dać ujście emocjom, a także ćwiczyć umiejętności takie jak koncentracja, kreatywność, czy nawet praca zespołowa poprzez wspólne granie.

Bardzo dziękujemy Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu za wsparcie projektu i umożliwienie naszym podopiecznym rozwijania swoich zainteresowań! 🥁