You are currently viewing Realizacja zadań współfinansowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnicę Praga-Południe

Realizacja zadań współfinansowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnicę Praga-Południe

Miło nam poinformować, że nasza organizacja realizuje trzy ważne zadania, współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnicę Praga-Południe. Zadania te obejmują:

  1. Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnym i towarzyszącej im przemocy domowej – adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe.
  2. Realizację programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży objętych całoroczną udokumentowaną pracą profilaktyczną lub socjoterapeutyczną i ich rodzin zamieszkujących dzielnicę Praga-Południe
  3. Inicjatywy edukacyjno-kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań. Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie!